0982 318 227

Dạ Dày – Nhân Vị Khang

Thành phần của sản phẩm:

Thành phần cấu tạo cho 1 viên nén:

  • Bột Khương Hoàng: 30g
  • Bột Nga Truật: 22,5g
  • Bột Nhục Đậu Khấu: 11,2g

35g cao đặc chiết xuất từ:

  • Lá Khôi: 40g
  • Xuyên Tâm Liên: 40g
  • Sơn Tra: 40g
  • Hậu Phác: 40g
  • Trần Bì: 30g
  • Sinh Khương: 30g
Contact Me on Zalo