0982 318 227

Tiền Đình – An Hoạt Huyết

Thành phần của sản phẩm:

750mg cao chiết xuất tương đương:

  • Đương Quy: 2,5g
  • Ma Mãnh Thảo: 1,4g
  • Thương Nhĩ Tử: 1g
  • Hương Phụ: 0,5g
  • Toan Táo Nhân: 0,4g
  • Lạc Tiên: 0,4g
  • Thiên Ma: 0,4g
  • Đan Sâm: 0,4g
  • Sinh Khương: 0,4g
Contact Me on Zalo